Tu się zaczyna

Jaś Czytalski - trwa nadal!

Do 31 marca 2012 roku reklamowała się tutaj firma wydawnicza Jaś Czytalski SC. Po tej dacie żywot Jasia Czytalskiego nie jest już merkantylny, lecz wyłącznie ideowy, dlatego w nazwie strony dopisek - wydawnictwo, zastąpił inny, tajemniczy - językowanie. Tych wszystkich, którzy martwili się o los Jasia Czytalskiego, pragniemy więc uspokoić: Jaś Czytalski - chociaż nie do sprzedania - trwa nadal!

Nadal:
 • trwa
  językowanie, które nieustannie ustala stan i sens naszego istnienia;
 • jest
  Jaś Czytalski - literacki symbol językowania, który dzięki Panu Maciejowi znajduje drogę do biblioteki i
 • biblioteki: ta do której Jaś trafił, oraz
 • jest
  niezliczona liczba bibliotek, do których nie dotarł;
 • Najmilsi Czytelnicy na Świecie, Ci którzy zetknęli się już z Jasiem Czytalskim, oraz Ci którzy o Jasiu nic jeszcze nie wiedzą;
 • jest
  droga we wszystkie strony, to znaczy Internet;
 • jest
  Antoni Cieszydruk Oczko, albo krócej - ACO, osobnik polubownie uparty, który wymyślił Jasia Czytalskiego, i któremu Jaś obiecał, że wkrótce ukażą się inne jego książki.

Ów ACO, nie zamierza zwolnić Jasia z obietnicy, a Jaś Czytalski jako postać z dużym poczuciem honoru, zamierza obietnicy - na tej właśnie stronie - dotrzymywać.

Dlatego staną i będą trwać tutaj w Internecie "wszystkie" teksty ACO.

Będą one dostępne za darmo, a elektroniczną lekkość bytu uzyskają najpierw te, które w wersji papierowej - może z powodu słusznej gramatury papieru i oprawy - nie miały siły dowlec się do hurtowni, księgarń, bibliotek i do rąk własnych Najmilszych Czytelników na Świecie. Pokażą się też inne przejawy kreatywności ACO: te zilustrowane oraz te bez sugestii plastycznych.

Słowo o językowaniu

Strona www.jas-czytalski.pl jest kontynuacją społecznej rozmowy o zjawisku językowania. Zjawisko to zostało dostrzeżone i opisane przez ACO przed rokiem 2000, m.in. w szkicu pt. Zarys Autoregulacyjnej i Autokomunikacyjnej Koncepcji Człowieka (AKC). Później językowanie obok postaci Jasia Czytalskiego stało się immanentnym bohaterem książki pt. Jaś Czytalski w bibliotece.