Tekst © 2008 by
Antoni Gazda

Ilustracje i okładka © 2008 by
Rafał Kowalik

Redakcja
Jan Mrzygłodzki

Druk: Zakład Graficzny COLONEL

Wydanie pierwsze © Kraków 2008 by
Jaś Czytalski S.C.
Kraków, ul. Św. Bronisławy 1
tel. +48 788975554, +48 667878379
www.jas-czytalski.pl
e-mail: biuro@jas-czytalski.pl

ISBN 978-83-927609-0-0

Ludzie myślą, kombinują,
rozmawiają, fantazjują:
wstążki myśli, wstęgi słów
ulatują z naszych głów...
Powrót Strona: 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 ... 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47