rymy fundamentowe - na Wielkanoc

CREDO WIELKANOCNE?

z życzeniami Zdrowia i Radości

Ktoś powiedział, ktoś inny uwierzył
że On wszystko uczynił z nicości
i nikt nie śmiał zaprzeczyć, pomyśleć
że co czyni… to – z Siebie, z Boskości!

Długie ciągi pokoleń i wieków
przekazują absurdu testament
w którym On w nieistnieniu istnieje
w którym nicość jest rzeczy stanem

Nie–coś… nicość – to miraż jedynie
gra umysłu w nieistnienie, niebycie
gdzie nie może zaistnieć istnienie
i nie mógłby zaistnieć Stworzyciel

Ktoś uwierzył, bo ktoś tak powiedział
że On z prochu człowieka utworzył
i nikt nie śmiał pomyśleć, że owszem:
prochem jestem, lecz to jest Proch Boży

Wszech–coś… wszystko… z Niego się wyłania
wszelkie trwanie, i prawo…sumienie
wieczne Jestem, dla Siebie…u Siebie
wszechobecne natchnienie–spełnienie

Niech rozważy… rozstrzygnie, kto czuje:
czy to Prawda, czy to się nie zdaje
czy Proch Boży istotnie Miłością pulsuje
czy istotnie wraz z Nią Zmartwychwstaje?

17. 03. 2008