rymy fundamentowe - przygruntowe

UCIECHY PANA COGITO

Myśli chodzą po głowie
mówi wyrażenie potoczne
zdania potoczne

znaczą życia potok

życie czuje więc owszem
że banał nurtuje
ale ruchowi myśli
rozmyślnie zaprzecza

z przyczyn
sobie wiadomych
zażywa bezruchu
i nurty chwali cudze

pławi się w nieszczęściu
przyobleka w szarość
w źródeł wyschłych
wspomnienia
w smutek

stroi się w metafory
wygłodzonych ptaków
krajobrazów nudnych
w domniemanie pustki
w żalu sens upiorny

pod chmurnym
niebem czaszki
z piekłem
się łajdaczy