Tu dyskretnie

Językowanie

Przed umieszczeniem na tej stronie, pojęcie językowania, nie było szerzej dostępne. Funkcjonowało ono w kręgu kameralnym, którego 2/3 stanowił ACO. To też trochę tłumaczy, dlaczego w książce pt. Jaś Czytalski w bibliotece językowanie nie jest obecne wprost, lecz uobecnia się przez swoje owoce, czyli takie tematy jak: myśli, słowa, oraz myślenie. Jasne jest, że te właśnie pojęcia - niemal konkrety, stanowią bezpieczny, bo zrozumiały dla dziecka temat narracji:

Ludzie myślą, kombinują
rozmawiają, fantazjują,
wstążki myśli, wstęgi słów
ulatują z naszych głów

Jednak autor wie dobrze, że przesłaniem zasadniczym utworu jest językowanie, bo ono najpierw wytwarza to, czego ludzie używają później, kiedy myślą, kombinują, rozmawiają i fantazjują, czyli swoistego konglomeratu: uświadomień-pojęć-treści. Te ostatnie, stają się gotowe do użycia - do myślenia i do przekazywania jako myśli - dopiero wtedy, kiedy w procesie językowania zostaną domknięte, ukształtowane, ujęte w odpowiednią formę językową, w słowa. O tym ACO niestety, nie napisał stosownej zwrotki, ale o sprawie nie zapomniał i zbliży się do niej ponownie w zwrotkach 8 - 11.
Na razie czujemy że myślenie i mówienie - owe 'wstążki myśli' i 'wstęgi słów' - nie zadowalają nas w pełni. Zarówno myśli, jak i wypowiadane słowa, są również - jak językowanie - niewidzialne, i w dodatku ulotne. A my, jako istoty rozumne i praktyczne, czujemy, że ta niewidzialność oraz ulotność myśli i słów nie jest szczytem intelektualnej wygody, więc decydujemy się tę niewygodę przezwyciężyć, i to relacjonuje następna zwrotka:

A że myśli, słów - nie widać,
trzeba je zapisać, wydać;
tak utrwalić, tak - zahaczyć,
by móc dotknąć je - zobaczyć.

Te wersy pisze się łatwo, bo u zarania dziejów nauczyliśmy się "zahaczać i utrwalać" myśli oraz słowa, i najchętniej myślimy - mówimy i piszemy, słuchamy i czytamy - o tym co zahaczone i utrwalone, natomiast już z pewnym oporem albo wcale - o tym co nie ma nazwy, co pewnie nie istnieje, czego nie ma w kronikach i słownikach.
ACO - jak już wspomniano zbliża się ponownie do owego 'nienazwanego' w zwrotkach 8 - 11, wszak kwestie myśli - ich wagi, oraz umiejętności ich wyświetlania na ekranie duszy podczas czytania - leżą niezmiernie blisko językowania. Najważniejsze jednak jest to, że czytanie (i rzecz jasna pisanie) jawi się tu jako genialny wynalazek, który powstał w celu usprawnienia językowania, jako umiejętność o nieograniczonej podmiototwórczej roli:

Szczypta mądrych myśli waży
czasem więcej, niż pół tony,
a najlżejsze są - wiadomo -
banialuki i androny!

Później wszyscy - z wypiekami
na policzkach i na uszach -
myśli z książek przeglądają
na ekranach w swoich duszach

Kto się czytać nie nauczył,
nie wyświetli książki w głowie;
musi czekać - nawet błagać! -
zanim ktoś mu ją opowie...

Jednak Jaś nie był leniwy
i literki składać umie:
wszystko, co wydane w książkach -
czyta sam, i sam rozumie.

Po emocjach związanych z wizytą w bibliotece, Jaś Kowalski wypożycza książkę o Jasiu Czytalskim w bibliotece, odkrywa, że jest jej bohaterem, a w końcu dociera do Certyfikatu Najmilszego Czytelnika na Świecie (CNCnŚ), w którym w różnych miejscach kolejno czyta:

że pisanie księgi tworzy
a czytanie też nie gorzej:
wszak kto czyta na potęgę,
sam przepiękną tworzy księgę!
.............................................
(że) ta księga jest prawdziwa,
z krwi i kości - księga żywa!
.............................................
(że to) księga znakomita
- taka, co się sama pisze
i od razu sama czyta
na głos, a częściej - na ciszę.
.............................................
czy pracuje, czy już ziewa
- ciągle czyta i dojrzewa.
Nawet gdy już spać wypada,
ona - snami w sobie gada.
.............................................
że co tylko pisze w sobie,
zaraz w sobie to przeczyta!
.............................................
że pisanie i czytanie
to Człowieka - budowanie!

Każdy Jaś Czytalski - bez słowa językowanie - będzie teraz wiedział, że On i każdy inny człowiek jest najprawdziwszą księgą, księgą żywą, która nieustannie sama się zapisuje i sama odczytuje, księgą która całe życie staje się i buduje. ACO ma nadzieję, że po takiej serii uświadomień każdy Jaś Czytalski będzie przygotowany do przeczytania i zrozumienia np. Zarysu Autoregulacyjnej i Autokomunikacyjnej Koncepcji Człowieka (AKC), w którym językowanie jest pojęciem podstawowym.