Życzenia Jasia Czytalskiego

Na dzień 25 sierpnia 2012 roku

Dla Iwonki i dla Pawła,
których Siwy Dym "stumanił",
żeby w każdej chwili życia
byli w sobie zakochani!