rymy fundamentowe - na Wielkanoc

Apokryf Wielkanocny

Przeniknąłem wszechświaty
natury i groby
pokochałem kajdany
zdrowia i choroby
Tchnąłem w Żywoty wieczność
radość codzienności
wiekuistą obecność
wszak nie znam nicości
Trwam z tobą bo trwam w tobie
rano w dzień i w nocy
lecz czuję się jak w grobie
gdy cię smutek toczy
Kiedy się rozpromieniasz
z tobą zmartwychwstaję
i ciałem dziękczynienia
w twym psalmie się staję

23. 03. 2002