Biblioteka Publiczna Rozważna i Romantyczna, czyli nadzieja na lepsze w 5. aktach

KONSTATACJA:

Rośnie , rośnie mur cenowy
ponad serca, ponad oczy -
chociaż rozbieg bierzesz długi,
bez pomocy nie przeskoczysz!


Występują:


1.
2.
3.
4.
5.

Diagnosta
Czytelnictwo
Biblioteka
Sponsor Stanisław W.
Kandydat na Sponsora

Akt I: LAMENTACJADiagnosta:

Nieczytanie - nie choroba?
Czemu zatem słychać lament?
czemu leje ktoś atrament
a pisarzy skręca w grobach?

Za cen murem książka leży
dla dorosłych, dla młodzieży,
a przed murem - wygodnictwo?! -
leży polskie Czytelnictwo...

Czytelnictwo:
jęczy i błaga
Ratuj! Ratuj! Biblioteko!
Tyś szpitalem, tyś apteką!
Kup mi książkę! Książkę podaj!

Biblioteka:

Nie mam za co !!!

Czytelnictwo:

Straszna szkoda !!!

Diagnosta:

Odepchnięto cię od kasy?
Znów nie będzie książki, prasy?
Długo będziesz w kącie stala
taka biedna, taka mala?

Akt II: PALPITACJABiblioteka:

Cisza!… Spokój!…Mam widzenie!
Ważne jakieś oświadczenie...
ktoś nas wzywa do działania
na rzecz…książek…kupowania!

Akt III: POZYTYWNA DEKLARACJASponsor Stanisław W.:

Dość lamentu Biblioteko!
Tyś szpitalem, tyś apteką!
Książkę musisz kupić, podać,
taka twoja jest uroda!

Chociaż rośnie mur cenowy
ponad rozum, ponad głowy,
przerosnąć ciebie nie zdoła
gdy na pomoc mnie zawołasz!

Do mnie wkrótce kraj dołączy
i twój kłopot się zakończy:
Za mój rubel z wojen ruskich
kupuj książki !!!

Stach Wokulski

Akt IV: POSTSKRIPTACJA EGZALTACJASponsor Stanisław W.:

P.S.

Chociaż rośnie mur cenowy
ponad rozum, ponad głowy,
nie przerośnie wspólnej woli
wspomagania się w niedoli

Od darczyńców się zaroi
zdechnie skąpstwo i egoizm,
gdy złączymy skromne datki
znikną lektur niedostatki

Przez to i czytać zechce się,
Czytelnictwo się podniesie,
Biblioteka nad cen murem
sięgnie książek! Weźmie górę!

Akt V - OBYWATELSKI: FINANSACJI DEMONSTRACJAKandydat na Sponsora:

( W Akcie Obywatelskim
Kandydat na Sponsora
czyni stosowne wpłaty
a vista i na raty...)

Kandydat na Sponsora:

Kandydat na Sponsora:

Kandydat na Sponsora:

Kandydat na Sponsora:

Dane 25.02 2001 r. w Krakowie - z żalu, że tylu dobrych książek nie można kupić