na dobre zdrowe ciało m.

PRZEZ CIAŁO MODLITWY

Jestem domem weselnym Promiennych Radości:
ciałem, duszą i pieśnią Świętej Obecności;
brzmi we mnie zgiełk serdeczny, akord Boski – Życie
Tchnienie Czułej Miłości – oddech, serca bicie.

Moc Boska, Pokój, Jedność, Pokory Sakrament,
Mądrość i Doskonałość, Harmonia... jak diament,
na Swoje podobieństwo formuje mnie, zmienia -
obdarza dobrym zdrowiem, wyprowadza z cienia.

JAM JEST płonie Czułością w głębi serca mego
i opromienia izby domostwa Swojego;
wzbiera cisza istnienia, symfonia Radości,
pieśń życia, aria duszy - o Boskiej Miłości.

Wdzięczny za tę obfitość - przez modlitwy ciało -
moce Boskiego KOCHAM przekazuję śmiało,
każdemu kto brać pragnie: dziecku, siostrze, bratu,
drzewom, ptakom, motylom i całemu światu...