rymy fundamentowe - przygruntowe

DEKALOG POLAKA

rymy białe: Jaś Czytalski

JA JESTEM POLSKA –
Z WOLI BOGA OJCZYZNA TWOJA,
MATKA POKOLEŃ POLEK I POLAKÓW;
TWÓJ HONOR I DUMA, I TWÓJ OBOWIĄZEK!

DLATEGO CODZIENNIE:

Żeby się ludziom dobrze z tobą żyło –
staraj się zawsze, by im było miło:
słabemu podaj rękę, pocieszaj smutnego,
jednym słowem staraj się zawsze
zrobić coś dobrego!I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X


DZIĘKUJ BOGU ZA MNIE I KOCHAJ BARDZIEJ NIŻ SAMEGO SIEBIE.

MIEJ W SERCU SZACUNEK DLA MOJEGO IMIENIA, DLA MOICH SYMBOLI I MOWY.

STARAJ SIĘ DLA MNIE O SZLACHETNE MYŚLI ORAZ DOBRE PRZYKŁADNE CZYNY.

PIELĘGNUJ PRAWDĘ O MNIE I CZCIJ OFIARNOŚĆ MOICH DZIECI, ZE WSZYSTKICH POKOLEŃ.

BROŃ MĘŻNIE ICH PAMIĘCI, ŻYCIA I HONORU.

WYSTRZEGAJ SIĘ KŁAMSTWA, PODŁOŚCI I ZDRADY - ZWALCZAJ JE I DOMAGAJ SIĘ KARY.

SZANUJ I POMNAŻAJ MOJE DZIEDZICTWO WEDLE POTRZEB, UMIEJĘTNOŚCI, TALENTU I SIŁ.

PRZEBACZAJ ZAWISTNYM, ZAZDROSNYM I PRÓŻNYM.

BĄDŹ GOŚCINNY, UCZYNNY I TROSKLIWY, ABY NIE BYŁO OBOK CIEBIE OPUSZCZONYCH.

UFAJ WE MNIE I BĄDŹ DUMY Z TEGO, ŻE JESTEŚ POLAKIEM.


T w o j a O j c z y z n a
POLSKA