rymy fundamentowe - istotowe

Droga do....

trochę a’propos jedności

Dotrze życie do Pełni
jak złoto do złota,
jeśli idzie do światła,
gdzie szczęścia Istota…

Jeśli weźmie w opiekę
wydeptane szlaki,
tych co nimi odeszli,
zostawiając znaki…

Jeśli pojmie, że droga
prawdziwa jaśnieje,
tam gdzie Miłość ponagla
Wiarę i Nadzieję…

Jeśli wdzięczność serdeczne
modlitwy ułoży,
w których mu się objawi
Syn Człowieczy, Syn Boży!

17. 03. 2013