rymy fundamentowe - na Boże Narodzenie -

utwór rymotronizowany


modlitwa otrzymana

Chryste przychodzący na świat
w postaci małego Dzieciątka
przynieść ze Sobą:
smutnym – radość
chorym – zdrowie
więźniom – wolność
powaśnionym – zgodę
grzesznikom – pokój sumienia
głodnym – pożywienie
wykorzystywanym – sprawiedliwość
sierotom – miłość rodzicielską
samotnym – przyjazne serce
rodzicom – wdzięczność dzieci
zmarłym – wieczny pokój
Polsce – błogosławieństwo,
pokój i dobra wszelakie
a mnie – to, o czym wiesz,
że jest mi najbardziej potrzebne.

Dzieciątko, Maleństwo Boże!

modlitwa zrymowana

Dzieciątko, Maleństwo Boże
błagam Cię w serca pokorze
o święte dary Nieba,
których nam stale potrzeba:


Smutnym radość podaruj
więźniom swobodę ofiaruj
chorym ufność i zdrowie
kłótliwym dobroć w słowie

Dzieciątko, Maleństwo Boże

Grzesznikom – pokój sumienia
głodnym dłoń pożywienia
nękanym – sprawiedliwość
sierotom – miłość i tkliwość

Dzieciątko, Maleństwo Boże

Samotnym – serce oddane
rodzicom – dzieci kochane
pielgrzymom czas bezpieczny
a zmarłym – pokój wieczny

Dzieciątko, Maleństwo Boże

Polsce – prawdę codzienną
Polakom miłość wzajemną
a i mnie – też coś znajdziesz
czego mi trzeba najbardziej.

30. 12. 2013