rymy dla 'Znaczkołapów'

fraszka 'potrójna'

KOLEKCJA BETLEJEMSKA

Z kosmicznej poczty w Betlejem –
choć pewnie nie uwierzycie,
płynie Najlepsza Nowina,
że Bóg nas kocha nad życie!

Do każdej ludzkiej istoty
owa wiadomość dociera,
jeśli – rzecz jasna – adresat
serdeczną pocztę odbiera.

Choć jeszcze nie każdy rozumie,
że Znaczkiem jest owej Radości –
Dzieciątko zazdrośnie nas strzeże
w Klaserze Najczulszej Miłości.

18. 11. 2013