rymy fundamentowe - 'Pod Aniołami'

GODNOŚĆ I DOBROĆ

Godność i Dobroć to natura Boga,
z której się staje bezkres i stworzenie;
godne jest wszystko posłuszne tej prawdzie,
a trwanie w Prawdzie – to jej uwielbienie.

Dobre jest Słońce, które ogień daje –
by ogrzać ciała i drogi oświetlić,
i dobra Ziemia, która po spirali
podąża za nim tak, by się nie zetlić.

Dobre to wszystko, co tylko konieczne,
żeby żywoty trwały, dojrzewały,
żeby się czuły kochane – bezpieczne,
by się jednały w Bogu – nie zwalczały.

Godność – to nie przywilej,
tylko z Bogiem związek,
a dobroć nie zasługa,
tylko obowiązek.

19. 03. 2013