rymy fundamentowe - 'Pod Aniołami'

In Te – gratia nostra

z okazji wizyty
w kawiarni INTEGRACJA przy ul. Dajwór 3


Całe dobro moje
To oblicze Twoje…
Miłość we mnie tworzy
obraz wieczny, Boży…

Gdy dobra pragniemy
lepszego, większego
to oznacza może
więcej Ciebie, Boże…?

Czy to też nie znaczy –
śmiałość racz wybaczyć:
w naszym pustym niebie
więcej–nas–dla–siebie…?

Tobie są podobne
dzieci – brat i siostra
w Tobie wdzięk i łaska
in Te – gratia nostra!

16. 12. 2004