Betlejem - Kraków - Wszechświat '2000 etc.

Jasełka międzygalaktyczne '30

GDZIE, KIEDY, KTO, CO, i JAK – PRZEDSTAWIA

Na scenie, albo na sali gdzie ma się odbyć wspólna wigilia, siedzi znudzony TELEWIDZ (może być kilku). tak było podczas wigilii w WTZ przy ul. Królowej Jadwigi 81. Z krótkiej telefonicznej rozmowy - z kimś kogo nie znamy - wynika, że w telewizji dzieje się coś niezwykłego. Nasz bohater obiecuje swojemu rozmówcy, że zaraz włączy odbiornik telewizyjny i sprawdzi czy tak jest istotnie. Włącza telewizor, przełącza kanały, słucha podawanych wiadomości, a ich treść o niezwykłej ziemsko-nieziemskiej konstrukcji angażuje go coraz mocniej.W pewnym momencie rolę spikera przejmuje CHÓR, który wchodzi i śpiewem kolędy ilustruje niezwykłe zdarzenia, dokonujące się właśnie w Betlejem. SPIKERZY podają zadziwiająco zbieżne wiadomości - w ich relacjach zmienia się tylko nazwa miasta, z którego nadawany jest program. TELEWIDZ komentuje usłyszane kolędy-komunikaty o Bogu-Człowieku i jest z nich początkowo niezadowolony. W pewnym momencie jednak odkrywa i przeżywa sens boskości Boga-Człowieka: być z każdym człowiekiem i być dla niego, i zapala się do współdziałania z Nim, do podążania Jego śladem. Chce być dla Niego… i mieszkaniem - niebem, i pożywieniem, i pokorną pomocą. Na koniec wszyscy uczestnicy wieczoru kolęd, współodkrywcy radosnej tajemnicy, wspólnie śpiewają Pójdźmy wszyscy do stajenki.
SPIKERZY TV mogą się skrywać - czekając na swoje wejście - za trzymanymi przed sobą w dłoniach dużymi makietami zasłoniętych ekranów telewizyjnych. Zasłony opuszczają się i odsłaniają ich w miarę jak TELEWIDZ przełącza kanały. SPIKERZY mogą też zmieniać się przy jednym ekranie - jak podczas spektaklu WTZ z ul. Emaus 18. W obu przypadkach ważne są duże czytelne plansze poszczególnych ośrodków telewizyjnych. Telefon komórkowy-pilot powinien być odpowiednio duży, aby rzucał się w oczy, a gesty przełączania powinny być dobitne, zaś reakcja telewizora, czyli zmiana kanału, może być sygnalizowana gongiem.

KTO i CO MÓWI lub ŚPIEWA – PO KOLEI
TELEWIDZrozmawia z kimś przez telefon komórkowy:


– Nie! Nie! Jeszcze nie włączałem…

– Co ty mówisz? Co przespałem?

– Spoko!… Chyba się nie pali ? …

– Dadzą jeszcze, jak raz dali!

– Dobrze! Dobrze! Sprawdzę zaraz!

– Na cóż cały ten ambaras?!


pokazując na swój telefon i zwracając się do widowni – mówi:


Mam tu opcje dla pilotów
więc na szczęście bez kłopotu
mogę wybrać każdą stację
i zobaczyć czy ma rację…


powraca do rozmowy telefonicznej:


– Dobrze, dobrze! Tak! Oddzwonię!


do siebie z rezygnacją:


– Cały wieczór znów roztrwonię…


włącza telewizor pilotem-telefonem


SPIKER 1 – TV KRAKÓW:


Nad Betlejem , nad Krakowem,
gwiazda - satelita Boski,
przekazuje wieści nowe
z Betlejemskiej wioski:
Dzisiaj w Betlejem…


CHÓR"wchodzi mu w słowo" śpiewem a po chwili wahania dołącza również SPIKER:


…dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna


Chrystus się rodzi
nas oswobodzi,
anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
I Józef święty, i Józef święty
Ono pielęgnuje.


Chrystus się rodzi…

Choć w stajeneczce,choć w stajeneczce
Panna Syna rodzi,
przecież On wkrótce,przecież On wkrótce
ludzi oswobodzi.


Chrystus się rodzi…


SPIKER 1:

Dla telewizji Kraków, z betlejemskiej stajni – kolędował(a)...

– aktor-spiker może tu podać swoje własne imię i nazwisko


TELEWIDZ

Fantastyczne to są wieści
w głowie mi się wprost nie mieści,
żeby wielki, mocny Bóg
w stajni mieszkać mógł !

Trzeba właczyć inny program,
żeby sprawdzić tę nowinę
jeśli ktoś tam żarty stroi -
nie wytrzymam i odwinę...


przełącza się na TV- WARSZAWA

SPIKER 2 – TV WARSZAWANad Betlejem , nad Warszawą,
gwiazda - satelita Boski,
przekazuje wieści nowe
z Betlejemskiej wioski:
Dzisiaj w Betlejem, wśród nocnej ciszy...


CHÓR"wchodzi mu w słowo" śpiewem a po chwili wahania dołącza również SPIKER:


... głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi;
czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana!

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki danymi sobie;
jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali
z wielkiej radości!

Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany,
cztery tysiące lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy
nam się objawił!

I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
padniemy na twarz przed Tobą
wierząc, żeś jest pod osobą
chleba i wina.


SPIKER 2:
Dla telewizji Warszawa, z Betlejem - o niezwykłym chlebie – kolędował(a)...

– aktor-spiker może tu podać swoje własne imię i nazwisko

TELEWIDZ
Znów to samo!, nie do wiary!
Trzeba zmienić okulary
albo właczyć inny program!

W głowie mi się to nie mieści
żeby wielki mocny Bóg
w chlebie mieszkać mógł!

Trzeba sprawdzić tę nowinę
jeśli ktoś tam żarty stroi
nie wytrzymam i odwinę...


przełącza się na TV - RAI

SPIKER 3 – TV RAINad Betlejem, ponad Rzymem,
gwiazda - satelita Boski,
przekazuje wiadomości
z Betlejemskiej wioski:

Dzisiaj w nocy nad dachem
betlejemskiej szopy
pojawiły się świetliste,
promieniste snopy.

Jak powiedział przed chwilą
jeden pasterz bosy,
światłość tę roztaczają
wkrąg, aniołów włosy.

Aniołowie Pańscy
niebiescy rycerze
wołają bez wytchnienia...


CHÓRpo chwili również SPIKER:


...Do szopy, hej pasterze,
do szopy, bo tam cud.
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.


Śpiewajcie aniołowie,
pasterze grajcie Mu.
Kłaniajcie się królowie,
nie budźcie Go ze snu.


Ten Bóg przedwiecznej chwały,
Bóg godzien wszelkiej czci,
patrz w szopie tej zbutwiałej,
jak słodko on tu śpi!


Śpiewajcie aniołowie…


Padnijmy na kolana,
to Dziecię , to nasz Bóg,
uczcijmy niebios Pana,
miłości złóżmy dług.


Śpiewajcie aniołowie…


SPIKER 3:
O sensacyjnej audiencji pasterzy w Domu Bożym w Betlejem – kolędował(a)...

TELEWIDZ
Pewnie wszyscy się zmówili,
że będą z człowieka kpili.
W głowie mi się wprost nie mieści,

żeby wielki, mocny Bóg
z pastuchami gadać mógł !
w chlebie mieszkać mógł!

Zaraz sprawdzę tę nowinę:
jeśli ktoś tam żarty stroi
nie wytrzymam i odwinę...
Pilot mój niech zaraz leci
w program piąty albo trzeci...


przełącza się na TV- BERLIN

SPIKER 4 – TV BERLINNad Betlejem, nad Berlinem,
gwiazda - satelita Boski,
przekazuje wiadomości
z Betlejemskiej wioski:

Podajemy fakty świeże,
że do Betlejem przybieże…przybieżeli…


CHÓRpo chwili również SPIKER:

...Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grają skocznie Dzieciąteczku na lirze,


Chwała na wysokości!
Chwała na wysokości!
A pokój na ziemi !


Oddawali swe pokłony w pokorze,
Tobie z serca ochotnego, o Boże !


Chwała ...


Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli, jak żywi.


Chwała ...


Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej Królowie podarunki oddają.


Chwała ...


SPIKER 4:
z Betlejem, o wizycie zwierząt w Domu Bożym – kolędował(a)...

TELEWIDZ
Król, to chociaż jest bogaty –
ma klejnoty, ma brokaty
ale w głowie się nie mieści,

żeby wielki Bóg –
z wołem gadać mógł!

Zaraz sprawdzę tę nowinę:
jeśli ktoś tam żarty stroi
nie wytrzymam i odwinę...


przełącza się na TV – PARIS

SPIKER 5 – TV – PARISNad Betlejem, nad Paryżem,
gwiazda - satelita Boski,
przekazuje wiadomości
z Betlejemskiej wioski:

Dzisiejszej nocy w Betlejem...


CHÓRpo chwili również SPIKER:

...Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
z wielkim weselem tak jemu śpiewała:


Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko


Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
pomóż radości wielkiej sercu memu.


Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko


Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie,
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:


Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko


SPIKER 5:
z niezwykłego betlejemskiego pałacu
o narodzeniu maleńkiego Króla Królów – kolędował(a)...


TELEWIDZ
Sprawdzam różne wiadomości,
zmieniam stacje i kanały…?
Już rozumiem , że największy,
To ten, kto chce być tak Mały!

Teraz jasne jest mój Boże,
że i w chlebie mieszkać możesz,
bo w stajence mieszkać możesz

Teraz jasne jest mój Boże,
że z pastuchem śpiewać możesz,
bo i z wołem gadać możesz

Teraz jasne jest mój Boże:
Nawet w głowie się nie mieści,
żeby taki mały Bóg
w Niebie Wielkim mieszkać mógł

Tak! Pojmuję już nowinę!
Zaraz proszę tu Dziecinę –
będę dla niej małym niebem,
ciepłym wołem, bożym chlebem…


przełącza się na TV-

<

SPIKERZY: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

(jednocześnie)

Nad Betlejem, ponad Światem,
gwiazda – satelita Boski,
przekazuje nowinę
z Betlejemskiej wioski.

Dzisiaj ruszyli z Betlejem
pod każdy ludzki próg,
Maria i Józef dzielny,
a z nimi mały Bóg.

On stworzył wszechświat cały,
On wszędzie jest u siebie,
Staraj się dobry człowieku
by było mu jak w Niebie.


CHÓRoraz SPIKERZY:

Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
lulaj, ulubione me pieścidełko.


Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
a Ty Go Matulu, w płaczu utulaj


Zamknijże zmożone płaczem powieczki
utulże zemdlone łkaniem usteczki


Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
a Ty Go Matulu, w płaczu utulaj


Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
lulajże, wdzięczniuchny świata kwiateczku


Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
a Ty Go Matulu, w płaczu utulaj


TELEWIDZ
Nawet w głowie się nie mieści,
żeby taki mały Bóg
w Niebie Wielkim mieszkać mógł
Tak! Pojmuję już nowinę!

Zaraz proszę tu Dziecinę,
Będę dla niej małym niebem,
Ciepłym wołem, bożym chlebem…

Ludzie! Pójdźmy do stajenki!


CHÓR i CAŁE AUDYTORIUMoraz SPIKERZY:

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego,
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony,
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy,
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzonyki,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem.


A m e n


O TYM "JAK NAM POSZŁO"

Napisałem ten scenariusz bodaj w styczniu 2000, albo może nieco wcześniej, np. w listopadzie lub w grudniu 1999 roku , na prośbę Pani magister Magdy Hoffmann, psychologa z Warsztatów Terapii Zajęciowej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w Krakowie. Rzecz została wystawiona przez uczestników WTZ przy ul. Emaus 18 w lutym 2000 roku, w podziemiach kościoła Salezjanów w Krakowie na Dębnikach. Muzycznie przygotowała spektakl pani Renata (…). Scenografię zaprojektował i wykonał wspólnie z uczestnikami artysta malarz, artterapeuta Zbyszek Perzanowki. Dośpiewana została jeszcze jedna kolęda napisana i skomponowana przez panią Król, mamę Tomka Króla, Uczestnika Warsztatów. Ekran telewizyjny był jeden, zmieniali się natomiast spikerzy i plakietki z nazwami ośrodków telewizyjnych. Zmieniali się również telewidzowie. Na wejście aktorzy zaśpiewali dodatkową kolędę, której tekst i muzyka na pewno jest jeszcze w pamięci wspomnianej pani Renaty. Występ udał się i był wzruszający. Później, w sąsiedniej sali było miłe i ciepłe tortowo-kawowe gwarne przyjęcie. Było klawo! /28.10.00 - A.G./ Następna wersja Jasełek wystawiona została w WTZ ul. Kr. Jadwigi 81, w dniu 20 grudnia 2001. Po jej obejrzeniu, postanowiłem dopisać na początku rozmowę telewidza przez telefon komórkowy i jeszcze odrobinę domknąłem kwestie SPIKERÓW oraz wyostrzyłem reakcje TELEWIDZA. W spektaklu uczestniczyło - razem z muzykantami - ok. 12 osób, wszyscy widzowie pomagali śpiewać kolędy. Później nastąpiły życzenia świąteczne, łamanie się opłatkiem oraz uroczysta smaczna wigilia.Zob. też WYWIAD Małgorzaty Wilk z autorem.

Leć kolędo gwiazdeczko do Wszystkich
do zakątków dalekich i bliskich
nieś w zaświaty i przez pokolenia
Dar Bożego…Dar…Narodzenia !1999/2000