dla melomanów - hymny

JÓZEFINA

Hymn Szkoły Muzycznej I i II Stopnia Nr 3
im. Bronisława Rutkowskiego
w Krakowie przy ul. Józefińskiej 10


Prawykonanie: 17.06.2009
w Filharmonii Krakowskiej


muzyka: Mateusz Bień
słowa: Antoni Gazda

Refren (x 2):

Gdy dzwon w sercu bić zaczyna,
kiedy dusza śpiewać chce,
ukochana Józefina
czułym kluczem stroi mnie.


1.
Płynie czas i dźwięki w nim płyną,
śpiewam ja i śpiewa nasz chór,
tu stajemy się Wielką Rodziną:
dzieci mol i dzieci dur

2.
Uśmiech nasz i nasza muzyka
tryska stąd nad mury te – hen!
Mistrz Bronisław registry przymyka,
nucąc z nami refren ten:…

3.
Tu jest ten wszechświata zakątek,
w którym trwa harmonia i ład;
stąd się bierze przyjaźni początek,
która z nami pójdzie w świat.

4.
Przyjdzie czas, że w oku łza błyśnie,
wspomnień czar i wdzięczność za dar,
gdy się w sercu symfonią odciśnie
mistrzów wzór i szkolny gwar.

4a.
Przyszedł czas – dziś w oku łza błyska,
wspomnień czar i wdzięczność za dar,
dziś się w sercu symfonią odciska
mistrzów wzór i szkolny gwar.


© aco Kraków, 07. 05. 2009