rymy fundamentowe - 'Pod Aniołami'

Dwa wiersze o Miłości

Miłość z ‘nienacka’

‘adaptacja’ wiersza
p. Elwiry Kamińskiej.data?


Przychodzi do nas z Nienacka
otwiera serc podwoje,
wcale się z nami nie cacka –
zdobywa nas przebojem.

Dobieramy się w pary,
jak to jest nam pisane,
a Jej balsamy, nektary
goją nam „ego-ranę”.

Kiedy nastroi nam serca
na radość i oddanie –
stajemy na kobiercach,
ufni w jej panowanie.

A czy to przyjaźń, czy miłość –
musimy zgadnąć sami,
zanim „nad –i– kuleczka”
zjawi się między nami.

Jeśli jest szczera, prawdziwa –
zawiedzie nas do Słońca
i jak z Miłością to bywa –
będzie już z nami – bez końca!

Czym jest Miłość

Napisany z użyciem kompletu motywów
z „Hymnu św. Pawła o Miłości”


Miłość jest Szczęściem Boga
i Jego Imieniem,
jest źródłem, sednem życia
i sensem-spełnieniem.

Jest światłem, co rozjaśnia
dni najbardziej czarne,
i tym, co jest w ofierze
najbardziej ofiarne.

Jest tym, co w życiu wszelkim
jest najbardziej żywe,
i tym, co w wiedzy wszelkiej
najbardziej prawdziwe.

To doskonałość Boska,
pełnia cierpliwości,
łaskawość bezgraniczna –
wolna od zazdrości.

To Chwała sama w Sobie
z mocy majestatu,
najczulej i na wieki
dająca się światu.

To Pełnia bez pyszności,
bez żądzy poklasku,
i wola wybawienia
tych, co tkwią w potrzasku.

Świętość nieustająca,
co nie szuka swego,
i gniewu się nie ima,
by zwyciężyć Złego.

Jest wolna od bezwstydu
i czuła na krzywdy,
rozumie słabość, grzeszność,
nie potępia nigdy.

Nadzieję pokłada
we wszystkim i daje
siły na trud wszelki…
nigdy – nie ustaje.

18. 03. 2013