rymy dla 'Znaczkołapów'

fraszka 'rozumiejąca'NA FILATELISTĘ

Znaczek, znaczek, seria, blok
pieniądz, czas - kolejny rok
klaser, cennik, miejsca brak...
Obiad? – Nie! A rozwód?
– Tak!

25.05.2012