rymy fundamentowe - 'Pod Aniołami'

Niechże cię nie smuci

On nie ma początku,
Jest tu – nie odchodzi,
i wszystko co istnieje
w Nim ciągle się rodzi

Mówią – stworzenie podłe
nie wiedzą co czynią
błędy ci wytykają
za wolność cię winią…

Uczą źdźbła szukać w oku
tropić, sądzić, dręczyć
lękać się, nienawidzić
miotać się i męczyć

Chcą żebyś wierzył w Miłość
która cię odtrąci
jeśli nie umiesz wierzyć
w Miłość co nie sądzi

Byś uwierzył że nicość
jest Boga partnerem,
że jest współ-absolutem,
a ty z niej – też zerem.


On nie zna alternatyw,
nicości nie rodzi –
jest Miłością bezmierną
z której Dobroć wschodzi

Ty co z Niego powstajesz
niechże cię nie smuci,
że prochem niby jesteś
– w Miłość się obrócisz!

23. 12. 2004