rymy im. Świętego Jana Pawła II

Szopka Uczestników WTZ 'Emaus 18'
dla Jana Pawła II

Plany Boskie sprawiły, że chociaż szopka
na Watykan nie dotarła, to Jan Paweł II
może teraz podziwiać ją do woli
z wyżyn świętości.


W czas Bożego Narodzenia,
przyjmij od nas te życzenia,
i niech bardzo Cię nie zdziwi,
że przedstawia je – ksiądz… Dziwisz...

Bo On wie, gdzie leży Kraków
i – jak Papież – pragnie znaków,
że w Krakowie Duch nie gaśnie,
tylko świeci – coraz… jaśniej.

A Duch teraz właśnie świeci
u nas – pośród Bożych dzieci –
na Emaus przy Rudawie,
obok Salwatora – prawie.

Duch Bożego Narodzenia –
On podsuwa nam pragnienia,
a do pragnień moc Swą daje;
Radość co dzień – tak… powstaje!

Radość z pracy wykonanej
i słabości pokonanej;
sens terapii leży w czynie –
niech bezczynność nas ominie!

Ale pora już wyjawić
coś co humor Twój poprawi:
Oto Dar jest od Krakowa –
szopka piękna – trzy…metrowa!

Przez nas tutaj wykonana
dla Jezusa Twego Pana
i dla Jego domowników,
Których wszędzie ma bez liku.

Jest tu okno, to zielone,
w nim ramiona rozłożone,
i Właściciel ramion – w bieli,
i jak zwykle – są Anieli!

Tak widziała Cię Monika:
Jej malarski komunikat
zapowiada Twą wizytę
i przyjęcie – należyte!

W czas Bożego Narodzenia
przyjmij szopkę – to życzenia!
I niech bardzo Cię nie zdziwi,
że przedstawia je – ksiądz… Dziwisz...

Bo On wie…

Kraków, grudzień 2004 r.