rymy fundamentowe - na Wielkanoc

To Dziś

Dziś radości czas,
dziś swą chwilę masz;
niech twych oczu blask –
będzie światłem dnia!
Szczęście światu nieś –
Życie po to jest!


Poprzez noce, dnie –
świat na oślep mknie,
jakby zgubił cel,
jakby stracił sens...,
Lecz Ty zwolnij bieg,
wstrzymaj świata pęd,
mówiąc, że cel znasz –
daj mu – swoją twarz.

Dziś radości czas,

Kiedy przyjdzie dzień,
że ci braknie sił,
gdy się zjawi żal
o stracone dni...
powiedz sobie wprost:
tak nie musi być,
od dziś zmieniam się,
chcę wspanialej żyć.

Dziś radości czas,

W sercu spełniaj się,
na jawie i w śnie;
życie chwilką jest –
nie ociągaj się.
Dobrem, Pięknem bądź,
tylko z Prawdą błądź,
sięgnij hen, do gwiazd –
do anielskich gniazd.

Dziś radości czas,

21 03. 2013