rymy fundamentowe - afirmujące

Uśmiech

Polemika z tym oto wierszykiem z Internetu:
Uśmiech czyni cuda
Gdy z nim przez życie
Będziesz iść, wszystko
Ci się uda.


Uśmiech dotykiem Boga jest –
trudno o większe cuda!
Zdobycie Marsa niczym jest,
nawet gdy Ci się uda.

31. 03. 2007