rymy zakładeczkowe

ZAKŁADKA
NEO-KORUPCYJNA

napisana z okazji przyznania mi
nagrody jubileuszowej
przez Dyrektorkę KBP

To przemiły świecki zwyczaj
dawać kasę za zasługi –
dzięki temu mogę dzisiaj
pooddawać drobne długi.

A do tego, mam okazję
zwielokrotnić dług wdzięczności,
który miło mnie uwiera,
inspirując do twórczości.

W twórczym akcie dziękczynienia
przekazuję więc życzenia,
żeby Ta, co pamiętała –
co dzień tyle dostawała!

Po miesiącu takiej akcji,
niech Jej służy rok wakacji –
oczywiście płatnych co dzień,
bez fiskusa na dochodzie.

Gdyby ciężko to znosiła,
niech się bardzo nie frasuje,
zbędną dniówkę raz w miesiącu
przyjąć – się zobowiązuję!

© aco Kraków, 06.06.2009