fundamentowe - ewangeliczne

Jezus powołuje pierwszych uczniów

(Mt 4,18-22)

Jezus przechodził Jeziora brzegiem
gdy dostrzegł dwu braci młodych,
jak – żeby sprostać życia potrzebie –
rzucali sieci do wody.

Tych galilejskich prostych rybaków
wezwał, by poszli za Nim,
a oni żadnych nie chcieli znaków,
w tej nowej Jego przystani.

W uszach wciąż mieli owe trzy słowa:
Łowić będziecie ludzi,
i rozpoczęli życie od nowa –
dla Niego chcieli się trudzić.

Ci dwaj to byli Szymon i Andrzej,
a Szymon był Piotrem zwany,
zaś Jezus zaraz powołał jeszcze,
też braci – Jakuba z Janem.

Tych Jezus zastał jak wespół z ojcem
w łodzi swe sieci wiązali,
i Zebedeusz sam został w łodzi,
bo oni ruszyli za Nim.

15 sierpnia 2014