fundamentowe - ewangeliczne

Jezus w Galilei

(Mt 4,12-17)

Kiedy Jezus posłyszał, że Jan jest więziony,
odszedł do Galilei, lecz minął Nazaret,
i osiadł w Kafarnaum od jeziora strony,
i tam począł nauczać – i rozpalać wiarę.

Tu graniczą ze sobą ziemia Zabulona
i ziemia Neftalego z czasów Izajasza,
który zobaczył ongiś, że tu się dokona
oczekiwane przyjście i misja Mesjasza.

Tutaj miało się spełnić słowo proroctw Jego
że: Ziemia Zabulona oraz Neftalego,
Droga morska, a także całe Zajordanie,
i Galilea pogan – z ciemności powstanie!

Lud w ciemności siedzący ujrzał światło wielkie,
nad tą krainą śmierci światło życia wzeszło.

Tutaj na głos Jezusa ciągną stany wszelkie,
Tutaj woła: Miłujcie! ...bliskie jest Królestwo!

14 sierpnia 2014