fundamentowe - ewangeliczne

Ojcze nasz w niebie!

(Mt 6, 9)
(Mt 6,10-15)

Módlcie się tak:


Ojcze nasz w niebie, niech Twoje Imię

przebóstwi ziemię tak jak i niebo,

Królestwo Twoje niech nas spowinie,

Niech Wola Twoja zbawi każdego.

I chleba daj nam dziś powszedniego,

Przebacz nam winy, jak my czynimy

tym, co zranili nas do żywego –

Zbaw nas od pokus i zła wszelkiego.Gdy przebaczycie ludziom przewiny,
Ojciec niebieski i wam wybaczy,
lecz jeśli tego nie uczynicie –
będziecie jako otchłań rozpaczy.

20 sierpnia 2014