fundamentowe - ewangeliczne

Biada nie pokutującym miastom

(Mt 11,20-24)

I wtedy począł czynić wyrzuty tym miastom,
które najwięcej cudów Jego zobaczyły,
że się nie nawróciły: Biada ci, Betsaido!
i tobie, Korozain! [Biada, płodzie zgniły].

Gdyby to Tyr i Sydon te cuda widziały,
które działy się u was, trwałyby w pokorze –
nawrócone od dawna – w popiele i w worze.

Mówię wam, że Tyrowi oraz Sydonowi
w dzień sądu lżej będzie niż wam nieszczęśnicy,
a i ty, Kafarnaum, co na niebo liczysz,
aż do Otchłani zejdziesz, bo tam się sposobisz.

Gdyby bowiem w Sodomie te cuda się działy,
które się działy w tobie – do dzisiaj by trwała,
toteż dziś mówię tobie [ludu zatwardziały –
lżej ona w dzień sądu będzie rozpaczała]!


25 września 2014