fundamentowe - ewangeliczne

Dalsza misja Jezusa

(Mt 4,23-25)

I tak obchodził Jezus całą Galileę,
nauczając w tamtejszych pełnych synagogach,
i o Królestwie Nieba głosząc Ewangelię,
lecząc wszystkie choroby, krzepiąc w niedomogach.

A wieść o Nim się niosła hen, po Syrii całej,
przynoszono do Niego z cierpieniem szkaradnym,
takich co im złe duchy dusze opętały,
i epileptyków, i z ciałem niewładnym...

On ich wszystkich uzdrawiał, a tłumy szły za Nim:
z Dekapolu, z Judei i Jerozolimy,
a inne z Galilei, liczne z Zajordania...

15 sierpnia 2014