fundamentowe - ewangeliczne

Dobra trwałe

(Mt 6,19-24)

Żadnych skarbów na ziemi nie gromadźcie sobie,
tu mól i rdza je niszczą, i złodzieje kradną.
Gromadźcie sobie skarby niezniszczalne w niebie:
mól ani rdza, ni złodziej – nieba nie dopadną.

Tak i ciebie strzec będą niebieskie podwoje,
bowiem gdzie skarb twój będzie – tam i serce twoje.

Światłem ciała jest oko, jeśli więc jest zdrowe,
w świetle skąpane będzie całe twoje ciało,
lecz jeśli twoje oko będzie mętne, chore –
ciało będzie niewolę ciemności cierpiało.

Bo jeśli światło w tobie mroczy jak podziemność –
jakże wielka to trwoga, jak wielka to ciemność!

Nikt nie może dwom panom wiernie, szczerze służyć,
ale tylko jednemu, który Prawdą błyszczy;
nie może serca swego ni rozumu burzyć,
dla tego, który zwodzi i Prawdę chce zniszczyć.

Bacz więc, komu nad sobą dajesz hegemonię:
czy dziś Bogu już służysz, czy klaszczesz – Mamonie.

21 sierpnia 2014