fundamentowe - ewangeliczne

Dwaj opętani

(Mt 8,28-34)

Gdy przybył do Gadareńczyków,
czyli na drugi brzeg jeziora,
na dwóch się natknął przeciwników:
w dwóch opętanych – zła zapora.

Ci wyszli z grobów, bardzo dzicy,
tak że nikt nie mógł przejść tą drogą;
zaczęli do Jezusa krzyczeć:
Czego chcesz od nas, Synu Boga?

Tak te złe duchy doń mówiły:
Przyszedłeś nas przed czasem dręczyć?
A potem z wrzaskiem Go prosiły:
Wyrzucasz nas, lecz chciej nie męczyć!

Poślij nas w tę tu świńską trzodę!

Rzekł do nich: Idźcie! I ‘złe’ wyszły,
i weszły w świnie, a te w wodę –
pędem w jezioro, z łąk urwistych.

Pasterze widząc świnie w falach
do miasta bram pouciekali,
rozpowiadając o swych żalach,
i opętanych jak ocalił.

Wtedy wylegli, kto żyw w mieście,
ku Jezusowi – na spotkanie,
a gdy Go już ujrzeli wreszcie
prosili, żeby szedł z ich granic.

28 sierpnia 2014