Wdzięcznik Jasia C.

DZIEŃCZYNIENIE

Dzieciom Dużym i Małym

Wczoraj nie było łatwo,
a i przedwczoraj też:
mnóstwo się wydarzyło,
przed czym nas Boże strzeż...

Dzisiaj zanim dzień minie,
zanim nadejdzie sen,
też się przetoczy pewnie
korowód szarych scen.

Lecz oto w sensu szarość
przenika czuły błysk:
Strzegę Cię w każdym mroku –
we Mnie Twój los i zysk


I wszystko pojaśniało
na wskroś i wstecz, i w przód,
i się – rozdziękowało
za dzieńczynienia trud.

Dziękuję Ci, o Panie!
za współczynienie dnia,
za uwielbianie trudem,
w którym Ofiara trwa.

02.06.2014