fundamentowe - ewangeliczne

Głos Skały

(Mt 7,24-29)

Ten, kto słów moich słucha i jak mówię – działa,
jest jako ten roztropny, co dom wzniósł na skale:
Deszcz ni rwące potoki, ni wichrów nawała,
domu na tej opoce nie wzruszyły wcale.

Kto tych słów moich słucha, a nie bierze rady,
jest jak ten nierozsądny, co wznosił na piasku:
Deszcze, rwące potoki, wichrowe napady
sprawiły, że dom runął wśród jęków i trzasku!


Gdy te słowa Jezusa opadły na tłumy,
one się zdumiewały mocą tej przemowy,
innej niż głoszą w Piśmie ćwiczone rozumy,
i czuły, że to mówi Władca wszelkiej mowy.

26 sierpnia 2014