fundamentowe - ewangeliczne

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

(Mt 12,31-37)

Dlatego wam powiadam: będzie odpuszczony
każdy grzech i bluźnierstwo przeciwko Synowi,
ale nie będzie żaden taki wybaczony,
który będzie przeciwko Świętemu Duchowi.

Nie będzie odpuszczone w tym wieku, ni w przyszłym
bo drzewo – złe, czy dobre – z owocu się sądzi,
więc uznajcie, że dobre, gdy owoc jest pyszny,
o tym zaś, które złe jest – owoc zły przesądzi.

Skąd wam, plemię żmijowe z sercem jadowitym,
– skoro źli jesteście – czerpać dobre słowa?
Wszak to z dobroci serca płynie skarb obfity,
aby i dobra była wszelka ludzka mowa.

Dobry z dobrego skarbca dobre wydobywa,
zły zaś ze złego skarbca złem dokoła ciska,
więc powiadam: w dzień sądu osądzą was słowa –
ta mowa was uwieńczy, która jest wam bliska.

Na podstawie słów twoich zostaniesz zbawiony
i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.


24 października 2014