fundamentowe - ewangeliczne

Jałmużna

(Mt 6,2-4)

Kiedy dajesz jałmużnę, to nie trąb przed sobą,
jak czynią w synagogach oraz na ulicach
obłudnicy pragnący, aby być ozdobą,
by ich ludzie chwalili z płomieniem na licach.

Zaprawdę, wam powiadam: ci już otrzymali
taką właśnie nagrodę – jakiej wyglądali.

Kiedy zaś ty jałmużnę prawą ręką dajesz,
niech ręka lewa nie wie, kto ile dostaje,
aby twoja jałmużna w ukryciu została,
aby Ojcu w ukryciu dań się spodobała.

Ojciec, który jest wszędzie we własnej Osobie,
który widzi w ukryciu, hojnie odda tobie.

17 sierpnia 2014