na wernisaże Małgorzaty Lalickiej

na wernisaż Małgorzaty na wernisaż Marianny

PRAWDO MODLITWO NASZA

wystawa: Wilno polskimi widziane oczami

Prawdo, Ojczyzno nasza, niebiańska głębino,
Imię wszelkich żywotów, które nie przeminą...
Zjawiaj się, objawiaj, wyzwalaj – ocalaj,
już się nie oddalaj.

Wrzucaj w ugory serca, nowe dobre słowa,
Niech je mocą napełnia czułość – Twoja mowa,
Niech świat od nowych psalmów znów się zazieleni,
Niechaj dojrzewa w wiarę, niech ją w czyn przemieni.

W pacierzach życzliwości, w ekstazach wdzięczności
Zjawiaj się bez pukania z codzienności chlebem,
Wytłumacz dzieciom Twoim, że można inaczej,
Że Ty błędów nie liczysz – że Ty jesteś Niebem.

Kruszysz mury ponure i znosisz granice,
A w roz-kru-szo-nych sercach zakładasz stolice
Królestwa błogosławieństw i czas biedy, smutku -
Pomna na obietnice – zmieniasz pomalutku.

Prawdo, Ojczyzno dzieci, co jeszcze nie znają
Języka, rodu, miejsca – i które kochają
Awansem - pomnóż w nas dziecięce szaleństwa,
Ucz narody tabliczki prawdo-podobieństwa.

Nie pozwól trwonić chwili, zdrowia i talentu,
Wyzwalaj świat od złości, pychy i zamętu,
Miłością-Obecnością wyzwalaj nas, scalaj
– już się nie oddalaj...

Te strofy nie całkiem laickie, Małgorzacie Lalickiej
napisał Antoni ..., a patronował Mickie...

12. 09. 2004 r.
POZA KRES WIECZNOŚCI

wystawa: U kresu wieczności – Rakowice, Łyczaków, Rossa

Na wieku życia Anioł sensu
zwiastuje koniec akcji serca,
gloryfikuje spokój duszy,
która już nie zagrzewa miejsca .

Na wieku życia przodków, płoną
światła naszego pokolenia ,
strzelają ponad kontynenty
wizje, obawy, dziękczynienia.

Na wieku życia Anioł sensu
uskrzydla taniec dni i nocy,
rozpaczy wyjął belkę z oka
i rzuca poza kres wieczności.

29. 11. 2005

FUNDAMENT WOLNOŚCI

wystawa: ‘Fundamenty Wolności’ - mogiły
żołnierzy poległych za wolność Ojczyzny

Wola: lekkość radosna
chęć życia sama z siebie
chcenie… od niechcenia
jak sedno zboża w chlebie

Wolność: dziedzina prawdy
miłości bazylika
kraina szczęśliwości
dziękczynne Magnifikat!

Solidarność: metoda
– uprawy woli sposób
radosne współczuwanie
oddanych prawdzie osób

Pokój: błogość i pewność
harmonia endogenna
wola i solidarność
niezmiennie naprzemienna

Wierność: męstwo na życie
i plan na ostateczność
kiedy nieoczywiste
czy się wydarzy wieczność

Mogiła: w skarbcu chwały
żołnierskie świecą kości
diamenty pospolite
– fundament wolności

01.12. 2007