fundamentowe - ewangeliczne

Miłujcie nieprzyjaciół

(Mt 5,43-48)

Idzie owa nauka od czasów pradawnych:
Miłuj bliźniego swego, a nienawidź wroga!,
a Ja wam tu dodaję do mądrości zbawnych:
Miłujcie nieprzyjaciół – to jest nowa droga!

Miłujcie nieprzyjaciół i módlcie się za tych,
którzy was prześladują – taka Ojca Wola!
Przyobleczcie niebiańskie miłosierdzia szaty
i zobaczcie nieszczęsnych w Jego aureolach.

Bądźcie Jego synami i wiedzcie: On sprawia,
że Jego słońce wschodzi ponad całym ludem –
nad złymi i dobrymi równo się objawia,
i mało kto pojmuje, jakim to jest cudem!

Zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych
deszcze ożywiające i czułość Swej Duszy,
a kiedy nie powstają do czynów godziwych
Jego Ojcowskie Serce nad każdym się kruszy.

Miłujcie nieprzyjaciół i módlcie się za nich,
jeśli bowiem kochacie tych, co was miłują,
miłujecie jak celnik i każdy poganin –
oni – jak wy, miłością podobnie handlują.

A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci,
cóż szczególnego doprawdy czynicie?
Za co wam Ojciec Niebieski zapłaci,
jeśli już sobie wzajemnie płacicie?

Kochani, bądźcie jak On – doskonali,
Miłujcie więcej tych co was nie znoszą,
chodźcie do chorych i sponiewieranych,
i do nędzarzy – co was nie zaproszą.

17 sierpnia 2014