fundamentowe

Modlitwa koletańska

przeróbka modlitwy

Wszechmogący, Najświętszy i Najwyższy Boże,
Bezmierny w Majestacie, jako i w Pokorze,
W Imieniu Twym jest Dobro: hojne-wszelkie-całe,
Dobro Boskie, Największe i Przedoskonałe!

Tobie sława wszelaka, cześć, chwała największa,
I wdzięczność wiekuista z pięknych – najpiękniejsza.
Tobie błogosławieństwo na wieki od wieków
Za to, żeś Swoje Bóstwo objawił w Człowieku...

Żeś z Siebie uformował wolność ludzkiej duszy,
Żeś nas mocą Miłości ku Sobie poruszył,
Że mnożysz Miłosierdzie w Serca Swego Ranie,
Że w Zmartwychwstaniu Twoim –
nasze Zmartwychwstanie!

Amen

9 lipca 2014