fundamentowe - ewangeliczne

Naśladujcie Mnie!

(Mt, 16,24-27)

Jezus rzekł do uczniów swoich:
Jeśli kto chce za Mną pójść,
niechaj krzyża się nie boi,
niech porzuci zamysł swój –
niech podąża śladem Moim.

Kto chce życie swoje bowiem
mieć dla siebie i zachować,
ten je zwróci przeciw sobie,
by je stracić i zmarnować.

Ale kto je dla Mnie straci –
Moim Życiem się wzbogaci!

Cóż za korzyść człek odniesie,
choćby zyskał i świat cały,
jeśli duszę zły poniesie
w mrok, gdzie nie ma Boskiej chwały!

Co dasz w zamian za swą duszę,
czym zastąpisz jej utratę,
to żeś karmił ją nie Światłem,
lecz śmiertelnym, złudnym światem?

Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie
w chwale Ojca z aniołami,
wtedy odda też każdemu
zgodnie z jego uczynkami.

10 sierpnia 2014