NAUKI OJCA JOHNA

Wezwał cię, byś się stał
kim powinieneś być:
balsamem Jego ran,
rycerzem czasu drwin.

Wezwał, byś kochał GO,
ze wszystkich swoich sił,
byś w Jego sercu trwał,
byś Jego szczęściem był.

Chce cię uwolnić z pęt,
wylać miłości żar,
objawić życia sens,
pokoju zesłać dar.

Pragnie, byś dostrzegł Go,
byś się przemienić dał,
obrazem Jego był,
Jego świętości chciał.

Powiedz Mu: – Duchu przyjdź,
na zawsze odnów mnie,
niech będzie Wola Twa,
pragnę uwielbiać Cię.

Powiedz Mu: – Pociesz mnie,
bez Ciebie gorzko jest,
napełnij duszę mą
słodyczą szczerych łez.

tekst wyjściowy brzmi tak:

Bóg nas wzywa, abyśmy się stali tym, kim powinniśmy być – Jego obrazem, obrazem Jego
miłości. Bóg nas wzywa, ponieważ chce nas odnowić, chce odnowić ciebie i mnie, chce
uczynić z nas Swoje narzędzia. A jak się to stanie? Bóg uczyni to sam, wystarczy, że
zaprosisz Go do swojego życia. To jest właśnie Duch Święty. Kim On jest? Wylaniem
Bożej miłości. Przyjdź i daj się odnowić, przyjmij pokój, przyjmij życie.
Bóg chce się z nami spotykać w osobistej relacji.