fundamentowe - ewangeliczne

Nie osądzajcie

(Mt 7,1-6)

Nie osądzajcie, byście nie byli sądzeni,
bo takim jak wasz sądem także was osądzą
i według waszej miary będziecie zmierzeni –
nie brnijcie w sądy jako ci, co błądzą.

Czemu to w oku brata okruszek niewielki
widzisz opacznie – jakby wielką skałę,
a w własnym oku nie dostrzegasz belki –
czemuż te twoje przewiny są małe?

Czemu się ważysz – z belką w swoim oku,
dłubać w tym cudzym, żeby je uleczyć?!
Najpierw weź belkę ze swojego wzroku,
bo niedowidząc, możesz je skaleczyć.

Nie bądźcie psami dla tego co święte,
dla Bożych pereł nie bądźcie jak świnie,
by ich nie lżyło szczekanie zawzięte,
by nie padały pod świńskie naczynie.

22 sierpnia 2014