fundamentowe - ewangeliczne

Nie znam was

(Mt 7,21-23)

Nie każdy z tych, którzy Mi mówią: "Panie, Panie!",
wejdzie oglądać chwałę Króla niebieskiego,
ale ten tylko tam się na pewno dostanie,
który spełnia pokornie wolę Ojca Mego.

Tak, wielu Mi w dniu owym powie: "Panie, Panie”,
wszak głosiliśmy mocą imienia Twojego,
i sprawialiśmy takoż złego wyrzucanie,
i wiele, wiele cudów dla imienia Twego.

Wtedy do nich tak powiem: Nigdy was nie znałem.
Odejdźcie ode Mnie sprawcy nieprawości!
[Dźwigałem wasze życie, lecz was nie spotkałem,
bo nie Mnie szukaliście, tylko przyjemności]
.

25 sierpnia 2014