fundamentowe - ewangeliczne

O modlitwie

(Mt 6,5-8)

Nie bądźcie jak obłudnicy, kiedy się modlicie:
oni lubią wystawać w synagogach wiele
oraz na rogach ulic mościć się obficie,
i zawsze się ustawiać na modlitwy czele.

Zaprawdę wam powiadam: już wzięli zapłatę,
ty zaś, gdy chcesz się modlić, uchodź od człowieka,
zamknij drzwi i módl się bez więzi ze światem
do Ojca twego, Który - w ukryciu cię czeka.

A trwając na modlitwie wytężaj słuchanie,
i nie bądź gadatliwy jako są poganie,
którzy - nie dosyć ufni w łaski Bożej mnóstwo -
liczą, że Bóg wysłucha próżne wielomówstwo.

Nie bądźcie im podobni, lecz trwajcie w zachwycie,
że Ojciec wasz niebieski, Który daje życie,
wie czego wam potrzeba - zanim poprosicie.

18 sierpnia 2014