fundamentowe - ewangeliczne

Objawienie Ojca i Syna

(Mt 11,25-27)

W owym to czasie Jezus powiedział te słowa:

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba-ziemi,
że oto przed mądrymi oraz roztropnymi
[najświętsze i chwalebne] te rzeczy zakryłeś,
a [pokornym] prostaczkom [hojnie] objawiłeś.

Wysławiam Cię, Ojcze, nieba-ziemi Panie,
za takie [miłosierne] Twe upodobanie.

Mnie mój Ojciec [Siebie] i wszystko powierzył,
przeto nikt nie zna Syna, tylko Ojciec Jego,
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn [najszczerzej],
i – komu Syn objawi [Wolę i Moc Jego].


25 września 2014