fundamentowe - ewangeliczne

Ósme przykazanie

(Mt 5,33-37)

Powiedziano: Nie będziesz fałszywie przysięgał,
lecz Panu Bogu swemu dotrzymasz przysięgi
,
a Ja wam powiadam, to co w nowych księgach:
Nie przysięgajcie wcale – na żadne potęgi!

Ani się klnij na niebo, bo jest Bożym tronem,
ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego,
ani – Jerozolimę, bo Król jej patronem,
ani na swoją głowę, bo włosa jednego
białym albo czarnym uczynić nie możesz,
niech przeto wasza mowa taką ma obrożę:

Tak, tak – Nie, nie – oto rzecz prawego,
co nadto powiedziane, pochodzi od złego."

17 sierpnia 2014