fundamentowe - ewangeliczne

Post

(Mt 6,16-18)

Gdy pościcie, nie bądźcie jako obłudnicy –
posępni, obleczeni ponurym wyglądem,
aby ludzie myśleli oto męczennicy
tacy, swoją nagrodę wzięli – przed osądem.

Ty, kiedy pragniesz pościć, namaść sobie głowę
i twarz umyj; że pościsz – nie ludziom pokazuj,
ale Ojcu czułemu na pokory mowę,
który widząc w ukryciu – hojnie cię obdarzy.

21 sierpnia 2014