fundamentowe - ewangeliczne

Powołanie celnika Mateusza

(Mt 9,9-13)

Jezus odchodząc stamtąd, u komory celnej
ujrzał na cle człowieka imieniem Mateusz,
i rzekł: Pójdź za Mną! [do służby rzetelnej]; –
i ten wstał, i szedł za Nim ku nowemu dziełu.

Gdy Jezus siedział w domu na ławie za stołem,
wielu też tam celników i grzeszników przyszło,
i siedzieli z Jezusem i uczniami – społem,
a faryzeusze uczniów pytali z rozmysłem:

Czemu wasz Nauczyciel wspólnie z nimi jada,
z owymi celnikami i z tymi co grzeszą?

On słysząc owe słowa, tak do nich powiada:

Tym lekarza nie trzeba, co się zdrowiem cieszą,
lecz tym, co się źle mają i zdrowia szukają.

Idźcie i wyrozumcie, co znaczą te słowa:
"Chcę raczej miłosierdzia niż [wonnej] ofiary,
bo nie – sprawiedliwych przyszedłem powołać,
ale rzesze grzeszników [uleczyć z niewiary]".


29 sierpnia 2014