fundamentowe - ewangeliczne

Prawdziwi krewni Jezusa

(Mt 12,46-50)

Gdy wciąż jeszcze przemawiał, oto Matka Jego
oraz bracia stanęli i mówić z Nim chcieli,
i ktoś z tam obecnych dotarł z tym do Niego,
On zaś mu takiej nauki udzielił:

Któż to matką jest moją, i braćmi są którzy?
I wyciągnąwszy rękę uczniów swoich wskazał,
i rzekł: Matką i bratem Moim jest – kto Ojcu służy,
kto wolę Ojca z nieba pełni, jak przykazał
.

26 października 2014