fundamentowe - ewangeliczne

Prawo i sprawiedliwość

(Mt 5,17-20)

Nie przyszedłem znieść Prawa ani też Proroków,
nie przyszedłem znieść Woli, ale ją wypełnić.
Zaprawdę wam powiadam: Nie będzie wyroków,
aż to co zapisane w pismach się nie spełni.

Póki – jak dziś, trwać będą niebo z kręgiem ziemi,
ani jedna jota, ni kreska najmniejsza –
aż się wszystko wypełni – w Prawie się nie zmieni,
bo Wola Ojca w niebie to Prawda Najświętsza.

Ktokolwiek przeto zniósłby z tych przykazań jedno,
choćby nawet najmniejsze, i uczył tak ludzi,
ten w królestwie niebieskim będzie jako sedno,
od którego kusiciel talenty wyłudził.

A kto je wypełnia i wypełniać uczy,
ten w królestwie niebieskim wielką pełnią będzie,
której to Król Niebieski radości poruczy,
kiedy przyjdzie świętować zbawienia orędzie.

To wam mówię: Niech rośnie wasza sprawiedliwość
ponad faryzeuszów i w Piśmie uczonych –
jeśli nie będzie większa nad zapobiegliwość,
nie będziecie oglądać królestwa zbawionych.

16 sierpnia 2014