fundamentowe - ewangeliczne

Przypowieść o sieci

(Mt 13,47-52)

I jest do sieci podobne niebieskie królestwo,
rzuconej w morza głębię i ryby garnącej;
gdy sieć tę napełniła stworzeń morskich gęstwą,
wyciągnęli ją na brzeg, by wybrać płacące.

I usiadłszy, te dobre w naczynia zebrali,
te złe zaś odrzucili jako niepopłatne;
tak i przy końcu świata: aniołowie biali
złych od sprawiedliwych odłączą dokładnie.

I wrzucą w piec rozpalony i wieczne wygnanie;
tam będzie płacz jeno i zębów zgrzytanie.

Pojęliście to wszystko?
Odrzekli: Tak Panie,
a On wtedy rzekł do nich: Dlatego to każdy,
kto w Piśmie uczony – kto się uczniem stanie
Pana niebieskiego – jest szafarzem prawdy.

Podobny jest do ojca, który dzieci wzywa
i z skarbca rzeczy im nowe i stare dobywa.


5 listopada 2014